Câu chuyện về cái dịch vụ Thông tắc cống, hút bể phốt tại Thái Nguyên