Tổng hợp file định mức xây dựng từ cũ tới mới đã được bổ sung sửa đổi - Các bạn cần file nào có thể inbox hỏi admin để được gửi. Thân tặng các bạn. Các bạn có nhu cầu làm cửa kính cường lực hay các hạng mục liên quan tới kính cường lực có thể cùng hợp tác và trao đổi kinh nghiệm qua hotline.

Định mức xây dựng là gì ?
Định mức dự toán xây dựng là công cụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong cơ chế thị trường nhằm công khai các thông tin để tăng tính cạnh tranh trong quá trình đầu tư xây dựng. Qua đó làm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nói chung, và quản lý dự án xây dựng nói riêng.

Vì vậy việc xây dựng hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình 2013 là nhiệm vụ rất quan trọng trong quản lý xây dựng. Theo quy định của Nhà nước về quản lý chi phí đối với dự án đầu tư xây dựng, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong đó quy định Nhà nước công bố những hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật để cho các chủ thể tham khảo trong quá trình quản lý chi phí. Việc vận dụng, áp dụng định mức ấy do chủ đầu tư quyết định. Trường hợp các định mức đã công bố mà không phù hợp thì chủ đầu tư cùng với các nhà thầu tư vấn điều chỉnh các định mức này để áp dụng. Riêng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước mà thực hiện theo phương thức chỉ định thầu thì đối với các định mức sửa đổi, những định mức mới thì phải được phép chấp thuận của người quyết định đầu tư. Năm 2013, Bộ Xây dựng triển khai sửa đổi bổ sung hoàn thiện các hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật là thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Đồng thời cũng thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết 40 của Quốc hội đã giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng rà soát hoàn thiện các định mức dự toán xây dựng công trình.

Tìm hiểu kỹ hơn về định mức xây dựng qua trao đổi trực tiếp với ông Phạm Văn Khánh - Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng :
File excel định mức 1766 phần Xây dựng theo Quyết định 1776/BXD-VP (năm 2007), rất thuận tiện trong tra cứu mã hiệu các công tác xây dựng, lưu ý một số công tác đã được bổ sung, thay đổi trong các Quyết định 1091/QĐ-BXD (năm 2011), 1172/QĐ-BXD (năm 2012) và 588/QĐ-BXD (năm 2014).

STT

Số hiệu

Ngày

Ghi chú

I. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng

1

1776/BXD-VP

16/08/2007

Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 24/2005/QĐ-BXD. Xem Bảng so sánh sự thay đổi 1776/BXD-VP và 24/2005/QĐ-BXD

2

Định mức xây dựng 1091/QĐ-BXD

26/12/2011

Bổ sung công tác xây gạch bằng vật liệu không nung

3

Định mức xây dựng 1172/QĐ-BXD

26/12/2012

Sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình kèm theo theo QĐ số 1172/QĐ-BXD chi phí nhân công công tác bả matit giảm 70% so với sử dụng định mức công bố theo công văn số 1776/BXD-VP

4

Định mức 588/QĐ-BXD

29/05/2014

Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, đường giao thông,... Bổ sung mới chương XII - Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô (Mã hiệu AM.11000 đến AM.33000)

5

235/QĐ-BXD

04/04/2017

Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi; Công tác làm đường; Công tác hoàn thiện áp dụng các loại sơn đang sử dụng rộng rãi trên thị trường

6

1264/QĐ-BXD

18/12/2017

Sửa đổi và bổ dung công tác sử dụng vật liệu không nung

II. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt

1

1777/BXD-VP

16/08/2007

Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 33/2005/QĐ-BXD

2

1173/QĐ-BXD

26/12/2012

Sửa đổi toàn bộ chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình công bố kèm theo CV số 1777/BXD-VP

3

587/QĐ-BXD

29/05/2014

Thay thế, sửa đổi bổ sung nhiều công tác thuộc chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng

4

236/QĐ-BXD

04/04/2017

Bổ sung công tác lắp đặt ống nhựa HDPE và phụ tùng bằng phương pháp hàng gia nhiệt (BB.5100).

III. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát

1

1354/QD-BXD

28/12/2016

Thay thế công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007, có hiệu lực từ ngày 01/02/2017

IV. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Sửa chữa

1

Định mức 1778/BXD-VP

16/08/2007

Mã hiệu định mức 4 số bắt đầu bằng chữ X. Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 29/2000/QĐ-BXD

2

1129/QĐ-BXD

07/12/2009

Mã hiệu định mức 5 số bắt đầu bằng chữ S

3

1149/QĐ-BXD

09/11/2017V. Định mức dự toán Dịch vụ công ích đô thị

1

591/QĐ-BXD

30/05/2014

Duy trì hệ thống thoát nước đô thị

2

592/QĐ-BXD

30/05/2014

Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

3

593/QĐ-BXD

30/05/2014

Duy trì cây xanh đô thị

4

594/QĐ-BXD

30/05/2014

Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

VI. Định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp

1

4970/QĐ-BCT

21/12/2016

Thay thế QĐ số 6060/QĐ-BTC, 6061/QĐ-BTC và văn bản số 8001/BCT-TCNL ngày 29 tháng 8 năm 2015

VII. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng

1

1784/BXD-VP

16/08/2007


2

1329/QĐ-BXD

19/12/2016


File download định mức xây dựng .PDF .Word .Excel . Rar
Định mức 1776: Download Định mức xây dựng 1776