thấp nhất không nên uống thuốc mỗi ngày, vì bạn phải bận rộn mang mẹ, bạn phải quá bận rộn để quên thất bại trong việc giảm thiểu thai.
bí quyết giảm thiểu thai an toàn cho 13 đàn bà
1. Bạn là một người mẹ
rẻ nhất không nên uống thuốc mỗi ngày, vì bạn phải bận rộn có mẹ, bạn phải quá bận rộn để quên thất bại trong việc tránh thai.

Xem thêm:

sử dụng bao cao su, hoặc tiêu dùng bí quyết in vitro, vì tại thời khắc này, bạn và nửa kia của đời sống tình dục tương đối trưởng thành, với thể nắm bắt và kiểm soát thời kì và thời gian của đời sống dục tình, bạn cũng có thể đặt công cụ tử cung, tại thời khắc này, DCTC cũng với thể xúc tiến Vai trò của co bóp tử cung. Bên cạnh đó, nếu bạn đang sinh mổ, bạn nên tiêu dùng hai giải pháp tránh thai trước tiên trước. Sau nửa năm, bạn sở hữu thể cho tử cung sở hữu phổ quát thời kì phục hồi.
2. Kinh nguyệt của bạn tương đối thất thường.

ko đặt vòng giảm thiểu thai trong tử cung nếu như số lượng quá phổ quát. Dễ làm số lượng kinh nguyệt rộng rãi hơn. Nếu như bạn mang quá ít hoặc thậm chí mãn kinh, không nên uống thuốc. Dòng trước sử dụng thuốc tránh thai để giảm lượng kinh nguyệt, mẫu sau thấp hơn là đặt công cụ tử cung.
3. Bạn mang một thời gian dài với anh đấy.
ko tiêu dùng biện pháp giảm thiểu thai thời gian an toàn. Bởi vì trong sự phấn khích, bạn mang khả năng "cải thiện sự rụng trứng" hoặc "rụng trứng sớm". Tiêu dùng bao cao su, thuốc tránh thai và hạn chế thai nguy cấp.