Vào 10h sáng ngày hôm nay 05/01/2015, Webgame Thục Sơn sẽ chính thức bước vào giai đoạn Closed BetaNội dung giftcode Khổng Tước bao gồm: 50NB Khóa x1, Mảnh Đá x50, Xu hồi sinh x2, Trấn Yêu Phù x1, Hồi sinh HP x5, Hồi sinh MP x5.
Thông tin game về webgame Thục Sơn sẽ được cập nhật liên tục tại chuyên mục Game online

Lăng Phong

<article id="default-usage">Click Nhận Code (còn 396)</article>
Theo *******