Ba ngày sau khi ASRock cập nhật BIOS cho các bo mạch chủ của mình bằng driver mới nhất nhằm khắc phục lỗi nghiêm trọng từ bộ vi xử lí thế hệ thứ 6 mới nhất của intel (Skylake), gigabyte cũng đã phát hành bản cập nhật BIOS của chính mình nhằm loại bỏ cùng một lỗi ở skylake gây ra hiện tượng treo và crash hệ thống khi người dùng thực hiện nhiều tác vụ, khối lượng công việc phức tạp.
[IMG]http://statis.*******/images/upload/2016/01/29/62_N8hTMf11Ok_gigabytegaz170xgamingg1motherboard_2 2.jpg?w=680[/IMG]
Vấn đề này được khám phá ra bởi Prime 95, một chương trình kiểm tra giới hạn của vi xử lí bằng những phương trình số nguyên tố phức tạp nhất. Tuy nhiên, lỗi này không chỉ giới hạn ở Prime95, vì có cũng có thể ảnh hưởng đến những phần mềm, chương trình khác được người dùng sử dụng với các mục đích khoa học và tài chính.

[IMG]http://statis.*******/images/upload/2016/01/29/62_O7NDGOGxao_gigabytez170.jpg?w=680[/IMG]
intel muốn giải quyết ngay vấn đề trước khi nó gây ảnh hưởng xấu đến ngày càng nhiều khách hàng, và họ đang làm việc với những hãng sản xuất bo mạch để sửa chữa nhanh nhất có thể. Quay trở lại, gigabyte là một trong những công ty đầu tiên mang đến bản sửa lỗi cho người dùng.
Đình KiênTheo *******