Thông báo account NSNN (Cơ quan thu Cục Thuế TP Hà Nội): kho bạc nhà nước TP Hà Nội, account thu NSNN: 7111, tại các Chi nhánh nhà băng sau:

1/ ngân hàng TMCP công thương nghiệp Việt Nam - CN Đống Đa;

2/ ngân hàng TMCP đầu tư tăng trưởng Việt Nam - CN Sở giao dịch 1;

3/ ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Sở giao dịch;

4/ nhà băng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam - CN Hà Nội.

5/ nhà băng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ

I. chỉ dẫn nộp tiền đối sở hữu những cá nhân có account tiền gửi tại 1 nhà băng nói trên hoặc nộp trực tiếp tại quầy giao dịch của 5 nhà băng hài hòa thu trên

1. nếu như Người nộp thuế sở hữu account thực hiện nộp tiền bằng những chương trình nộp thuế điện tử của nhà băng thì thực hành theo chỉ dẫn của những chương trình của ngân hàng.

2. nếu như nộp tại các quầy giao dịch của 5 các ngân hàng kết hợp thu:

Người nộp tiền lập bảng kê nộp thuế (mẫu số 01/BKNT ban hành tất nhiên Thông tư 84/2016/TT-BTC).

a) thông tin về hình thức nộp thuế: Chọn tương ứng vào ô nộp thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

b) thông tin chiếc tiền nộp thuế: Chọn ô “VND”.

c) thông tin về người nộp thuế: Ghi đúng theo tên, mã số thuế, địa chỉ của người nộp thuế theo thông báo về đăng ký thuế hoặc thông báo đăng ký đơn vị.

d) thông báo về người nộp thay: Ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ của người nộp thay trong trường hợp nộp thay.

đ) thông tin ngân hàng và account trích tiền nộp ngân sách nhà nước:

- Trường hợp nộp bằng chuyển khoản: Ghi tên ngân hàng mở trương mục và số trương mục của người nộp tiền.

- Trường hợp nộp bằng tiền mặt: Chỉ ghi tên nhà băng nơi người nộp tiền thực hiện giao dịch và không phải ghi số trương mục.

e) thông tin nộp ngân sách nhà nước: Đánh dấu vào ô “TK thu NSNN”.

f) thông tin trương mục kho bạc nhà nước: kho bạc nhà nước thị thành Hà Nội.

g) thông tin tên cơ quan quản lý thu: Cục Thuế TP Hà Nội.

h) thông báo trong bảng về khoản nộp ngân sách nhà nước:

Điền mục tiêu thông báo kỳ thuế/ ngày quyết định/ ngày thông báo: Nộp thuế theo quyết toán năm: 00/QT/YYYY (Nộp thuế thu nhập cá nhân quyết toán năm 2019, kỳ thuế được ghi là 00/QT/2019); (tiền chậm nộp thuế TNCN ví như có), số tiền.

i) thông tin số tiền bằng số và bằng chữ: Ghi theo số tiền thực nộp.

j) thông tin người nộp tiền:

tư nhân nộp theo hình thức chuyển khoản: Ký, ghi rõ họ tên của người nộp tiền là chủ tài khoản; để trống mục tiêu Kế toán trưởng và Thủ trưởng công ty.

Trường hợp nộp tiền mặt: Ký, ghi rõ họ tên của người nộp tiền, để trống tiêu chí Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị.

Tham khảo thêm:

>>> Bảng báo giá chữ ký số

>>> Báo giá chữ ký số Newca

>>> Báo giá chữ ký số FPT