Hiện nay, tình trạng vi phạm bản quyền, đạo nhái sản phẩm, thương hiệu,..diễn ra ngày một nhiều hơn. Đây được coi là những hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được quy định trong hiến pháp. Trí tuệ này sau khi thông qua những hoạt động sáng tạo, cấu thành sản phẩm, được thừa nhận thì có thể coi là một loại tài sản. Và chúng được bảo vệ thông qua sở hữu trí tuệ, bao gồm quyền hợp pháp từ hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghiệp, văn học và nghệ thuật. Vậy, bản chất của sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền là gì? Đọc ngay bài viết dưới đây và bạn sẽ có được câu trả lời cho những vấn đề sở hữu trí tuệ trên.

Bằng độc quyền sáng chế là thứ được cấp cho một sản phẩm hoặc quá trình mà bạn cung cấp. Bạn cũng có thể hiểu đó là cách mới để làm một cái gì đó, hoặc đưa ra một giải pháp kỹ thuật mới cho một vấn đề. Để được cấp bằng độc quyền sáng chế, phát minh của bạn phải thoả mãn một vài điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Để có thể nhận được bằng độc quyền sáng chế, bạn phải đảm bảo sản phẩm của mình chưa từng được công bố, sử dụng hay mô tả ở bất kì văn bản, tài liệu nào, nó không phải là là điều hiển nhiên với một người trong ngành, cuối cùng là tính hữu ích, ứng dụng trong công nghiệp.1 bằng sáng chế thường được bảo hộ 20 năm ( giải pháp hữu ích là 10 năm) kể từ lúc hồ sơ của bạn được coi là hợp lệ.
Trong quá trình bảo hộ đối với phát minh, không có bất kỳ đối tượng nào được phép chế tạo, sử dụng hay phân phối, buôn bán mà chưa có sự đồng ý của bạn. Bạn - chủ phát minh có quyền quyết định chủ thể nào có thể sử dụng phát minh, thông qua những điều khoản thỏa thuận giữa hai bên. Điều này cũng có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể bán lại quyền phát minh cho người khác. Giờ đây, người kia sẽ là chủ sở hữu mới của bằng sáng chế, không phải bạn. Khi sự bảo hộ kết thúc, bằng sáng chế hết thời gian hiệu lực, phát minh sẽ được công bố ra rộng rãi. Nhãn hiệu được biết đến là những dấu hiệu riêng dùng để làm căn cứ phân biệt các dịch vụ, hàng hóa cùng loại giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Đó có thể là những chữ số, hình ảnh hoặc sự kết hợp của cả hai thứ đó, đặc trưng cho đơn vị kinh doanh. Chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa sẽ giúp chủ sở hữu bảo hộ chúng. Trong thời gian bảo hộ, chủ sở hữu có thể độc quyền khai thác lợi ích thương mại mà nhãn hiệu mang lại, tăng giá trị kinh doanh của doanh nghiệp. Thời gian bảo hộ của chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa là 10 năm và có thể gia hạn vô số lần.

Trong sở hữu trí tuệ - một phạm trù liên quan đến sản phẩm từ tinh thần sáng tạo, sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Bạn có thể hiểu sở hữu trí tuệ chính là sự tưởng tượng được đưa vào hiện thực. Trí tuệ này sau khi thông qua những hoạt động sáng tạo, cấu thành sản phẩm, được thừa nhận thì có thể coi là một loại tài sản. Và chúng được bảo vệ thông qua sở hữu trí tuệ, bao gồm quyền hợp pháp từ hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghiệp, văn học và nghệ thuật.

>>> Xem thêm : dịch vụ bảo hộ tên thương mại - Những kiến thức về bảo hộ trí tuệ bạn nên nắm