tiếp sau đây là trình tự giấy tờ thủ tục, ĐK cấp quyền sử dụng đất theo quy định mới nhất, bạn có thể tham khảo khi tổ chức giấy tờ thủ tục làm quyền sử dụng đất.

sổ đỏ là gì?

quyền sở hữu đất đai khi là giải pháp gọi thông dụng của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền nắm giữ ngôi nhà sống và tài sản khác nối liền với đất. theo quy định của pháp luật, từ ngày 10/12/2009 mang đến nay, khi người dân kiến nghị cấp cho quyền sở hữu đất đai đến khu đất, gia sản khác nối sát với khu đất thì nhà nước sẽ cấp chung 01 loại sổ với tên thường gọi là "Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai, quyền ở hữu ngôi nhà sống và gia sản khác nối sát với đất".

gia sản được cấp quyền sở hữu đất đai gồm: quyền sở hữu đất đai, ngôi nhà sống, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm.

thủ tục làm sổ đỏ là giải pháp gọi bình thường của người dân khi làm thủ tục “Đăng ký kết và cấp cho Giấy chứng nhận sổ đỏ, quyền sở hữu căn nhà cũng như gia sản khác nối liền cùng với đất lần đầu”.tham khảo thêm : [replacer_a] sức hút khách hàng đầu 2021

ĐK cấp sổ đỏ

hiện nay, người sử dụng khu đất để đc cấp quyền sử dụng đất thì phải có đầy đủ ĐK. đi theo Luật đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì điều kiện được cấp sổ đỏ gồm có 03 nhóm:

- Nhóm 1: xuất hiện giấy tờ về quyền sở hữu đất đai

+ Hộ gia đình, cá thể đang sử dụng đấ phù hợp, có hợp đồng minh chứng như quyền sở hữu đất đai trước ngày 15/10/1993; giấy chứng nhận QSDĐ tạm thời; hợp đồng hợp pháp về thừa kế, mang lại Tặng Kèm tài sản; giấy tờ thanh lý, hóa giá bán nhà ở; giấy tờ mua căn nhà thuộc sở hữu căn nhà nước;…. TH này không cần nộp tiền dùng đất.

+ xuất hiện hợp đồng nhưng có tên người khác nhưng xuất hiện đi kèm hợp đồng hợp pháp việc mua bán, đến Tặng,… trước ngày 1/7/1014 không thực hành chuyển QSDĐ và không xảy ra tranh chấp.

+ Hộ gia chủ, cá thể đc sử dụng khu đất đi theo quyết định của tòa án, quyết định giải quyết tranh chấp,...

+ Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đc ngôi nhà nước giao, mang lại thuê từ 15/10/1993 cho 1/7/2014.

- Nhóm 2: không tồn tại giấy tờ về sổ đỏ (chỉ vận dụng cùng với hộ gia chủ, cá nhân)

+ sử dụng đất phù hợp trước ngày 1/7/2014, không có tranh chấp, có hộ khẩu thường trú tại đại phương và trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp trên vùng kinh tế khó khăn thì đc cấp quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền dùng khu đất.

+ đc cấp cho quyền sử dụng đất cũng như phải nộp tiền sử dụng khu đất khi đang sử dụng khu đất không tồn tại hợp đồng về QSDĐ nhưng khu đất đã được dùng ổn định từ trước ngày 01/7/2004, không vi phạm phát luật khu đất đai; tranh chấp.

- Nhóm 3: đất lấn, chiếm; đất được giao chưa đúng thẩm quyền

+ đây là trường hợp không dễ được cấp quyền sử dụng đất nhất vì là các trường hợp mà thời điểm lấn, chiếm phần hoặc giao đất thì vi phạm pháp lý về khu đất đai nhưng đã sử dụng chắc chắn, lâu dài nên ĐK rất chặt chẽ;

+ Chỉ những hành vi lấn, chiếm, chuyển giao đất không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2014 còn mới được cấp hay Để ý đến cung cấp Sổ đỏ; nếu như xảy ra sau ngày 01/7/2014 có khả năng sẽ bị xử lý, khu đất lấn, chỉ chiếm hay được giao không đúng thẩm quyền sẽ bị tịch thu.

thủ tục khiến quyền sử dụng đất

sắp hồ sơ cấp sổ đỏ đi theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT:

- Đơn đăng ký kết, cấp quyền sử dụng đất đi theo hình tượng số 04a/ĐK;

- 1 trong loại giấy tờ về QSDĐ, hợp đồng về gia tài nối liền cùng với đất

- Chứng từ triển khai nhiệm vụ trung tâm tài chính (như biên lai nộp thuế, tiền sử dụng đất…); hợp đồng liên quan cho việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền cùng với đất (nếu có);

- Sổ hộ khẩu, CMT/CCCD,...

-...

Bước 1: Nộp hồ nước sơ

- Hộ gia chủ, cá thể nộp hồ nước sơ tại chi nhánh văn phòng đăng cam kết đất đai sống huyện, quận, thị xã, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong tỉnh.

- Hộ gia chủ, cá nhân nộp hồ sơ trên UBND cấp xã nếu có nhu cầu.

Địa phương nào đã thành lập và hoạt động quy trình một cửa thì nộp hồ nước sơ tại bộ phận một cửa.

Bước 2: tiếp nhận và giải quyết và xử lý

- nếu hồ sơ gần đầy đủ, chưa hợp lệ thì phải thông báo và chỉ dẫn người nộp hồ nước sơ bổ sung cập nhật (trong thời hạn 03 ngày làm việc).

- nếu như hồ sơ đủ Công chức tiếp nhận hồ sơ xuất hiện trách nhiệm ghi tất cả tin tức vào Sổ tiếp nhận;

- Viết cũng như mang Phiếu tiếp nhận hồ nước sơ cho những người nộp;

xử lý yêu cầu cung cấp Sổ cho hộ gia đình, cá nhân:

- công sở đăng ký kết đất đai sẽ thông tin những khoản tiền phải nộp cho hộ gia đình, cá thể có yêu cầu cấp Sổ.

- Hộ gia đình, cá nhân có nghĩa vụ đóng góp những khoản tiền đi theo quy tắc như: Lệ phí cung cấp giấy chứng nhận, tiền dùng khu đất (nếu có). Khi nộp tiền hoàn thành thì giữ lại hóa đơn, chứng từ nhằm xác thực việc đã triển khai nhiệm vụ trung tâm tài chính.
bài viết liên quan : [replacer_a] xuất hiện gì thu hút sức hút đông đảo người mua trong khoảng thời gian qua

Bước 3. Trả kết quả

- chi nhánh công sở đăng ký khu đất đai tiếp tục trao quyền sở hữu đất đai cho người được cấp đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc gửi quyền sử dụng đất mang lại UBND cấp xã để trao hộ gia đình, cá nhân nộp hồ nước sơ tại cấp xã.

* thời điểm giải quyết

đi theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời gian cung cấp sổ đỏ được quy định như sau:

- không thật 30 ngày kể từ thời điểm ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày với các xã miền núi, hải đảo, chốn sâu, vùng xa, vùng có ĐK kinh tế tài chính - xã hội gian truân, vùng có ĐK kinh tế tài chính - xã hội nổi bậc gian khổ.

các khoản phí phải nộp tiến hành giấy tờ thủ tục khiến quyền sử dụng đất

- Tiền dùng khu đất nếu nằm trong trường hợp phải nộp. nơi đây giá thành rộng lớn nhất lúc làm sổ đỏ.

- Lệ phí trước bạ phải nộp = 0.5% x (Giá khu đất tại Bảng Báo Giá khu đất x Diện tích)

- Lệ phí cấp quyền sở hữu đất đai tùy trực thuộc mỗi địa phương