[replacer_a] ở giải phóng cho học sinh trung bình, tuần 3 buổi, 130k/buổi. Địa chỉ: Cuối Đường Giải Phóng (gần bến xe nước Ngầm rất tiện xe).
[replacer_a] ở Tân Xuân - Xuân Đỉnh cho học sinh có lực học trung bình, tuần 1 - 2 buổi bắt đầu học vào tối thứ 7, 130k/buổi địa chỉ: Tân Xuân (gần cầu Thăng Long).
Tiếng Anh cho học sinh lớp 7, tuần 3 buổi, 120k/buổi địa chỉ: Minh Khai.
Luyện thi toeic cho học sinh nữ mục tiêu 550 điểm, tuần 3 buổi, 180k/buổi địa chỉ: Cầu Diễn. Tuần 3 buổi, thời gian linh hoạt ưu tiên học vào ban ngày.
[replacer_a] ở Keang nam Phạm Hùng cho 1 nhóm học sinh học từ đầu, tuần 3 buổi (học sáng hoặc chiều) 270k - 300k/buổi địa chỉ: Keang Nam PHạm Hùng.
Y/c: có kinh nghiệm.
Tiếng anh luyện giao tiếp (có thể học tại nhà gia sư) 200k/buổi thời gian linh hoạt. (ưu tiên khu vực Long Biên hoặc Hoàn Kiếm).
gia sư Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 tuần 2 buổi, 130k/buổi địa chỉ: KĐT ĐỊnh Công.
Y/c: gia sư phát âm chuẩn. gia sư năm 3 hoặc cuối.
Lớp nhận lương mới thu phí: Tiếng anh giao tiếp cho học sinh là sinh viên, tuần có thể học 5 - 6 - 7 buổi, 160k/buổi, địa chỉ: Đình Thôn (ngay đường Phạm Hùng).