có tình trạng số lượng xe máy ngày một gia tăng như hiện nay, thì việc mở tiệm rửa xe máy, được xem là một trong các phương pháp giúp “làm giàu” nhanh chóng.
giả dụ như bạn đã hoặc đang với ý định...