Samsung Galaxy M2 đang bắt đầu trông tốt hơn và tốt hơn - thông số kỹ thuật chi tiết của AnTuTu tiết lộ một màn hình 1,080 x 2,340px. Đó là tốt hơn so với các điện thoại J-series, trong đó có màn...